pm2 基本操作
PM2 basic operation
2021-07-17 22:43:01
Devops
355
  npm install pm2 -g
  pm2 --name HelloWorld start npm -- start
  cd /data/wwwroot/api/
  pm2 start npm -- run prod --name qy-api 
  //or 
  pm2 --dist=/data/wwwroot/api/ start npm -- run prod --name qy-api
  pm2 ps
  pm2 delete 0